Konkurs

Konkurs

"Poslovni inkubator d.o.o. - Üzleti inkubátor Kft. Senta - Zenta" oglašava

KONKURS ZA PRIJEM STANARA U POSLOVNI INKUBATOR D.O.O. U 2021. GODINI u oblasti proizvodnog sektora. PRIJAVE NA KONKURS, KOJE SE DOSTAVE DO 30.06.2021. GODINE, BIĆE NA EVALUACIJI POČETKOM JULA 2021. GODINE

Pravo učešća na konkursu imaju:
1. Fizička lica (koja po prijemu u inkubator, u roku od 3 meseca, moraju registrovati delatnost)
2. Novoosnovana preduzeća (od čije prve registracije nije prošlo više od 12 meseci)


Za dobijanje konkursne dokumentacije obratite nam se na telefone 064-872-55-95 ili 064-872- 55-91 ili na e-mail adresu office@biz-senta.com i tom prilikom možete dobiti i dodatne informacije. Konkurs je raspisan na neodređeno vreme a evaluacija pristiglih prijava se vrši svaka 3 meseca.

Davor Marinković - direktor